Østre Toten kommune

Pilegrimsleden

Østre Toten har 58,2 km med pilegrimsled gjennom kommunen.
Leden er en vandring gjennom kultur- og naturlandskapet, og går hovedsakelig på gutuer, gårdsveier og grusveier.

ru Hovedsesongen for pilegrimsvandring i Norge er fra 1. juni til 1. september.
Retten til fri ferdsel (allemannsretten) gjelder bare utmark, ikke innmark.
En avtale mellom Østre Toten kommune og de mange grunneierne sikrer turstien gjennom kommunens kulturlandskap.

Her er noen viktige punkter man må huske på

  • Ferdsel må foregå på en slik måte at det ikke er til ulempe for grunneier.
  • Pilegrimsleden er kun beregnet på gående.
  • Vis hensyn både til dyr og andre turgåere.
  • Husk at du er gjest i naturen. Sporløs ferdsel er tingen.
  • Fra 15.april til 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark.
  • Det er båndtvang for hund mellom 1.april til 20.august.

 

Pilegrimsleden gjennom kommunen er basert på 130 grunneieravtaler. Skjøtsel, merking og skilting er satt bort til Lepro AS.

Her er noen av vandrerutene langs leden i Østre Toten beskrevet.

 

OMLEGGING AV LEDEN VED KAPP
Pilegrimsleden er lagt om ved Baakind. Her følger leden nå alleen opp til Mjøsvegen. herfra går man langs hovedvegen fram til Glemmestad. Der man igjen tar seg ned til Mjøsa via åkerkanten og gammel traktorveg.

Ny trase er ca. 350 meter lengre enn gammel trase.

 

 

 

 


 

 

BRU VED HEKSUS CAMPING

Bru ved Hekshus camping ble ødelagt av uværet Hans.
Kommunen vil bygge ny bru i 2024.  

Grunneier har satt opp en midlertidig bru for å sikre ferdselsåren.

Midlertidig bru Kari Kveine
Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88