Østre Toten kommune

Integreringstilskudd

Lag og foreninger kan søke om tilskudd med integrering som formål. Det overordnede målet med ordningen er å bekjempe utenforskap og bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud.

Hvem kan søke?

Integreringsmidler kan gis til lag og foreninger som jobber helt eller delvis innenfor Østre Toten kommunes grenser. Unntatt fra denne tilskuddsordningen er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesinteresse eller deres økonomiske interesser. Spørsmål som gir innsyn i enkeltpersoners økonomiske forhold henvises til NAV. 

Les retningslinjene for tildeling av integreringsmidler. (PDF, 196 kB)

Det kan søkes støtte til

  • informasjonstiltak med mål om å generere aktivitet og engasjement
  • aktiviteter, tiltak og arrangementer med integrering som hovedmål
  • Lag og foreninger som mottar integreringstilskudd rapporterer tilbake på bruk av midlene.
  • De som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å akseptere ledsagerbevis.

Søknadsfrist

1. april hvert år.

Slik søker du 

Søknaden sendes elektronisk til kulturkontoret (søknadsfristen er gått ut).

Det anbefales at man oppretter en bruker, enten med e-post eller ID-porten. Da kan man mellomlagre skjemaet, og man har oversikt over påbegynte og innsendte skjemaer.

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88