Østre Toten kommune

Tankeplass

Østre Toten kommune er en av 5 kommuner langs pilegrimsleden som er med i kunstprosjektet "Tankeplass". Tankeplass skal skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden i Oppland ved bruk av kunstneriske/arkitektoniske installasjoner. 
På Østre Toten var det Alliance arkitektstudio AS i samarbeid med Elin Melberg som vant utsmykningsoppdraget. Her finner du tankeplassen ENMANNSSTIEN ved Apelsvoll. 

Kunstinstallasjonen ENMANNSSTIEN er laget av Elin Melberg, Martina Andersson og Elin Vilèus Henricson. Kunstverket reflekterer over det å vandre alene, men også i et fellesskap, og utforsker kontrasten mellom fantasi og virkelighet, ensomhet og tilhørighet og gjenspeiler – som i en mosaikk – verden på en litt annerledes måte i det tindrende og reflekterende materialet.

Prosjektet Tankeplass er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden, ved bruk av kunstneriske / arkitektoniske installasjoner.

Dette skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, eventuelt tanke opp forsyninger osv. Kunstneriske verk av høy kvalitet, som er utviklet som en integrert del av leden, kan være med og bidra til interesse fra andre grupper enn dem som ellers oppsøker leden.

Pilegrimsleden hviler på fire søyler: kirke, miljø, næring og kultur. Særlig kultursøylen har behov for en styrking. Nye punkter av interesse langs leden kan stimulere flere, også lokalbefolkningen, til å gå langs leden. Det samme resonnementet kan gjøres for reiseliv.

Tankeplassene skal bidra til å styrke Pilegrimsleden som kulturminne, som et friluftstilbud for alle, som kulturopplevelse og som reiselivsprodukt. Det er Oppland fylkeskommune som er prosjekteier.

For mer info se omtale av prosjektet Tankeplass på Kulturnett innlandet sine side.

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88