Østre Toten kommune

Mjøsa - et kunstprosjekt

Mjøsa-et kunstprosjekt var et stedskunstprosjekt rundt Mjøsa som begynte våren 2016 og ble avsluttet høsten 2018. Oppland og Hedmark fylkeskommuner var prosjekteiere og samarbeidet nært med alle de sju kommunene rundt innsjøen.

Formålet med prosjektet var å synliggjøre Mjøsa og dens geografiske, miljømessige, historiske og kulturelle betydning.

Tolv kunstneremed lokal tilknytning til Mjøskommunene var involvert i prosjektet.
Sju av kunstnerne laget kunst som stod ute i naturen.

På Østre Toten har vi i dag to kunstverk fra dette prosjektet. Dette er Ansgar Ole Olsens skulptur Protese og visir i strandkanten ved Tallodden på Kapp, og
Johannes Engelsen Espedals installasjon Søylegang (Helgøya) i strandkanten ved Peder Balke-senteret.

For mer info om prosjektet se Kulturnett Innlandet sine sider.