Østre Toten kommune

Mjøsa - et kunstprosjekt

Historiske hendelser og naturmangfold i og rundt Mjøsa. Det er noen av inspirasjonskildene til Mjøsa - et kunstprosjekt.

Bli kjent med Mjøsa gjennom kunst

12 kunstnere med lokal tilknytning til Mjøskommunene er involvert i Mjøsa - et kunstprosjekt. Gjennom 12 kunstverk av høy kvalitet får publikum økt kjennskap til Mjøsas betydning og historie. Prosjektet har pågått siden våren 2016. I juni i fjor deltok alle kunstnerne på et inspirasjonsseilas på Mjøsa. Formålet med turen var å se på ulike lokasjoner og få gjort seg opp noen tanker om hva slags verk de ønsket å skape.

Det siste året har kunstnerne jobbet med utvikling av kunstverkene sine. Det er også avgjort hvor de ulike verkene skal plasseres. - Noen har hentet inspirasjon fra historiske hendelser, mens andre har latt seg inspirere av naturen og det biologiske mangfoldet i og rundt Mjøsa, sier prosjektleder Per Erik Fonkalsrud i Oppland fylkeskommune. 

Prosjekteierne ser en egenverdi i samhandling mellom ulike administrative enheter rundt Mjøsa, som har bundet oss sammen i fortida og binder oss sammen i framtida. Verkene skal stå ferdig i september og lanseres i løpet av Kunstuka som arrangeres 10.-16. september 2018.

Åpninger og utstillinger 2018

Høsten 2018, i uke 37, fom. mandag 10. september tom. søndag 16. september, skal de kunstneriske resultatene presenteres. De 12 kunstnerne viser ulike tilnærmeringer og arbeidsmåter i sine prosjekter. Åtte kunstnere skal lage arbeider ute som vil ha ulik grad av permanens. Fire kunstnere skal lage utstillinger inne/ute. Det er lagt opp en (foreløpig) plan for åpninger dag for dag på denne måten:

 

 

Fakta Mjøsa - et kunstprosjekt:

 • Initiativet til Mjøsa - et kunstprosjekt kom fra kunstner Egil Martin Kurdøl fra Lillehammer.
 • Prosjektperioden er to og et halvt år; våren 2016 - høsten 2018.
 • Kunstprosjektet utvikler stedskunst av høy kvalitet med Mjøsa som utgangspunkt.
 • Formålet med prosjektet er å synliggjøre Mjøsa og dens geografiske, miljømessige, historiske og kulturelle betydning.
 • Tolv kunstnere med lokal tilknytning til Mjøskommunene er involvert i prosjektet.
 • Det blir åtte verk som kan betegnes som installasjoner eller skulpturer ute i naturen, i strandkanten langs Mjøsa.
 • Det blir fire verk som stilles ut i gallerier eller museer på seks ulike steder.
 • Prosjekteier er Oppland og Hedmark fylkeskommuner.
 • Kommunene Eidsvoll, Stange, Hamar, Ringsaker, Østre Toten, Gjøvik og Lillehammer grenser alle til Mjøsa og er samarbeidsparter i prosjektet.
 • Alle de sju kommunene får ett eller flere slike verk, noen permanente, noen mer temporære. I tillegg vil noen kunstnere presentere egne utstillinger.
 • Verkene skal stå ferdig og blir lansert i Kunstuka 10. - 16. september 2018.
 • Mjøsa - et kunstprosjekt har et budsjett på cirka 3,45 millioner kroner, med de to fylkeskommunene, de sju kommunene, Akershus fylkeskommune og staten ved KORO som bidragsytere.

Kontakt

Grethe Steensen

Send e-post

Mobil: 970 13 755