Østre Toten kommune

Utlån av lokaler

Godshuset

Lokalene leies ikke ut til private. Lag- og foreninger kan låne huset gratis.
Kontaktperson: Tone Hornnes, telefon nummer 936 95 351.

Kapp Melkefabrikk

Kulturlokale på Kapp Melkefabrikk kan leies til møter, arrangementer og selskaper.
For priser kulturskolen sitt nettsted
Ta kontakt med oss på 61 16 46 10, 61 16 46 11 eller post@melkefabrikken.no.

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset driftes av foreningen Østre Toten kulturhus.
Kontaktperson: Kjetil Bakke, telefon 91 79 67 44 eller på mail ostre.toten.kulturhus@gmail.com

Gymsaler

Kontakt rektor på den enkelte skole.