Østre Toten kommune

Utlån av lokaler

Godshuset

Lokalene leies ikke ut til private. Lag- og foreninger kan låne huset gratis.
Kontaktperson: Tone Hornnes, telefon nummer 936 95 351.

Kapp Melkefabrikk

Kulturlokale på Kapp Melkefabrikk kan leies til møter, arrangementer og selskaper.
For priser kulturskolen sitt nettsted
Kontaktperson: Solveig Rønning, telefon nummer 950 56 378.

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset driftes av foreningen Østre Toten kulturhus.
Kontaktperson: Kjetil Bakke, telefon nummer 917 96 744 / 988 24 063.

Gymsaler

Kontakt rektor på den enkelte skole.