Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset på Skreia er hele bygdas storstue. Det inneholder kino, konsert, teatersal, grendelokale, bar og kafélokale.

Fra 01.10.2016 tok Foreningen Østre Toten kulturhus over ansvar for driften av huset, som fram til denne dato hadde vært i kommunalt drevet. Østre Toten kommune er fortsatt eier av huset.

Foreningen Østre Toten Kulturhus er en frivillig organisasjon som har som formål å drifte all aktivitet i Østre Toten Kulturhus, herunder utleie av selskapslokaler og kulturlokaler, arrangering av konserter og lignende, drift av kino og kafe.

For mer informasjon om aktiviteter på kulturhuset, se Østre Toten kulturhus sin facebookside. 

Her finner du informasjon om leie av kulturlokalene

Thomas Nygaard
Kontaktperson for Foreningen Østre Toten kulturhus
E-post
Mobil 91 79 67 44