Østre Toten kommune

Musikkrådet

ØstreToten musikkråd er et rådgivende organ for Østre Toten kommune. Musikkrådet velger sitt styre fra kor og korps i kommunen og er høringsorgan i saker som har med musikk å gjøre. 

Østre Toten kommune yter årlige tilskudd til de lokale musikkorganisasjonene. Østre Toten musikkråd avgir uttalelse og foreslår fordeling før behandling i kultur-, bygde- og næringsutvalget. Ved behov innhenter kulturetaten også råd hos Østre Toten musikkråd i andre saker som gjelder fritidsmusikklivet.

Musikkrådet skal være pådriver mot politikerne i musikkpolitiske og andre saker som har betydning for det frivillige musikkorganisasjonslivet. Det største arrangementet som musikkrådet er ansvarlig arrangør for er Konsertvikua hvert år, i uke 44.

Samarbeidsavtale

Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom Østre Toten kommune og musikkrådet   (PDF, 227 kB)

Kontakt

Jimmy Høiberget

Leder av Østre Toten musikkråd

Send e-post

Mobil 

48316830