Østre Toten kommune

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal ordning for formidling av profesjonell kunst og kultur rettet mot eldre. Målet er å gi gode opplevelser innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk.

Målgruppe
Hovedmålgruppa for ordningen er beboere på institusjon, som må oppsøkes for å ta del i kulturopplevelser. I tillegg tilbys åpne arrangementer, på dagtid, på andre arenaer. 

Organisering
Kommunen mottar statlige midler til arbeidet med Den kulturelle spaserstokken. Ordningen forutsetter et godt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.  Arbeidet organiseres via en programkomite bestående av aktivitører, livsgledekoordinator, kulturskolerektor og kulturkonsulent.  Kulturkontoret har det overordnede ansvaret for Den kulturelle spaserstokken.

Markedsføring av åpne arrangementer
Arrangementer på arenaer utenfor institusjon markedsføres via annonsering i Totens Blad.  Arrangementer på Lae`s kafè markedsføres via infotavler og sosiale medier.  Alle åpne arrangementer markedsføres via Kulturnett Innlandet og kommunens kulturkalender på kommunal hjemmeside.

Planlagt program 2024

Allsang-konserter på Rådhustorget under ledelse av Ann Kristin Aannerud og Kjell Nordland

 • 15.februar kl. 12-13
 • 14.mars kl.12-13
 • 11.april kl.12-13

 

Historiske kåseri på Lae`s kafe på Labo

 • 29.februar kl. 13 “Bygdekokka forteller”  v/ Anne Mari Amlien
 • 5.mars kl. 13 “Bildekåseri Lena før og nå” v/ Svenn Sandvold
 • 9.aprilkl. 13 “Om å vekse opp på Toten, med ei oldemor på Labo” 
  v/ Hans Seierstad

 

Øvrig program Labo

 • 19.januar - Konsert v/ Per Øversveen
 • 16.februar - Trekkspill, trompet og tullprat om Mjøsa v/ Kari Langhaug og Per Inge Høiberg
 • 16. - og 17.april - Vårdikt v/ Gro Ann Uthaug
  16.april kl. 13.15 Laes kafè
 • 8.mai - Sangstund v/ Ann Kristin Aannerud og Kjell Nordland 
  kl.13.15 Laes kafè 
 • 2.jul - Per Tormod Strand synger viser av Lillebjørn Nilsen
  kl. 13.15 Laes Kafè
 • 28.oktober - Teaterforestillingen “Gunnar på Mo” v/ Camp Scenekunst
 • 19. og 20.desember - Julekonsert v/ Peder Arnt Kløvrud og Marit Tøndel Bodsberg 
    

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 97 02 04 88
Mobil 97 02 04 88