Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bolig - heldøgns omsorgsboliger

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste er et bo- og omsorgstilbud med bemanning i umiddelbar nærhet til boligen. Boligtilbudet er å betrakte som beboers hjem. Helsetjenester tildeles etter individuelt behov. Boligen kan ikke framleies.

Hvem kan søke 

Søker som har mottatt omfattende bistand i sitt hjem, men som ikke mestrer å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns og bistandsbehov gjennom hele døgnet. 

Kriterier/vilkår

  • Bistandsbehovet er mer omfattende enn det som kan imøtekommes på forsvarlig måte i ordinær bolig.
  • Før omsorgsbolig med heldøgns bemanning innvilges, skal alternative tiltak være vurdert og/eller prøvd; så som helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, trygghetsalarm og korttidsopphold.

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.