Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kommunal bolig

Slik søker du 

Dersom du ikke får printet ut skjemaet, ta kontakt med innbyggertorget eller tildelingsenheten.

Saksbehandling

Kommunen har fire ukers saksbehandlingstid. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen denne tiden, skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst om ny forventet behandlingstid.

Leie på det private markedet

Kommunen skal først og fremst bistå brukere i prosessen med å leie på det private markedet. Dersom dette ikke lykkes kan brukeren vurderes for kommunal bolig. Kommunale boliger er et botilbud for brukere som har vansker med å leie bolig på det private markedet eller skaffe seg egnet bolig. Kommunale boliger ingen lovpålagt tjeneste, men et servicetilbud. Tildeling av kommunale boliger gjøres etter streng prioritering. Det er kun lov til ett husdyr i kommunale boliger. Dersom man har behov for tilpasninger på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning, kan man søke om kommunal omsorgsbolig.

Krav til søker 

For å søke kommunal bolig må du

  • Utgangspunktet skal være at søker er uten bolig på søknadstidspunktet, eller i ferd med å miste boligen.
  • Søker skal ha prøvd på det private markedet.
  • Søker må være fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Søkere som har inntektsmuligheter/formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å skaffe egen bolig, er ikke i målgruppen.
  • Søker skal være hjemmehørende i Østre Toten kommune. Søker skal i hovedregel ha bodd i kommunen i 2 år, og kunne dokumentere dette med utskrift fra folkeregisteret.
  • Søker gis en tidsavgrenset husleiekontrakt på inntil 3 år.  
  • Dersom søker har uoppgjort gjeld til Østre Toten boligstiftelse som følge av tidligere leieforhold, vil det  bli stilt vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden.
  • Dersom søker har avslått nylig botilbud eller annen bolighjelp som kommunen anser som egnet, kan søknaden om bolig avslås.
  • Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehov, skal prioriteres etter følgende faktorer:

            1. Bostedsløse med omsorg for mindreårige barn

            2. Bostedsløs enslig

            3. Personer med behov for oppfølging

            4. Andre som fyller kriteriene

Kontakt

Tildelingsenheten

E-post: tildelingskontor@ototen.no

Telefon: 94 86 07 33