Østre Toten kommune

Utdeling av brukerutstyr

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 om kommunens oppgaver: "Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling …" 

Brukerutstyr hentes på følgende steder i Østre Toten:

  • Vitusapotek Lena
  • Vitusapotek Skreia

Hvem som henter brukerutstyr skal ikke dokumenteres, og målet er at bruker ikke skal trenge å spørre, men at det er lett tilgjengelig.