Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Rask Psykisk Helsehjelp i Østre Toten

Tilbudet passer for deg som bor i Østre Toten kommune, er over 16 år og som sliter med psykiske helseplager som:

  • Psykiske belastninger som følge av koronavirusutbruddet 
  • Lett/moderat depresjon/nedstemthet
  • Lett/moderat angst/bekymringer
  • Stress og livsbelastninger
  • Søvnplager

Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse.

Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid.

Rask Psykisk Helsehjelp tilbyr

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Individuelle terapisamtaler

Rask Psykisk Helsehjelp er basert på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseplager.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontakt

Telefon:

904 70 321

E-post:

rask.psykisk.helsehjelp@ototen.no

Vi har telefontid tirsdag og onsdag fra klokka 13 til klokka 15

Besøksadresse:

Midlertidig besøksadresse er Mjøsvegen 553, 2849 Kapp.

Postadresse:

Østre Toten kommune, Rask Psykisk Helsehjelp/Helse og Friskliv, Postboks 24, 2851 Lena.