Østre Toten kommune

Rask Psykisk Helsehjelp i Østre Toten

Tilbudet passer for deg som bor i Østre Toten kommune, er over 16 år og som sliter med psykiske helseplager som:

  • lett/moderat depresjon/nedstemthet
  • lett/moderat angst/bekymringer
  • stress og livsbelastninger
  • søvnplager

Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse.

Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid.

Rask Psykisk Helsehjelp tilbyr

  • veiledet selvhjelp
  • kurs
  • individuelle terapisamtaler

Rask Psykisk Helsehjelp er basert på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseplager.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontakt

Telefon:

90 47 03 21

Vi har telefontid tirsdag og onsdag fra klokka 12 til klokka 14

Besøksadresse:

Rådhuset

Rådhusgata 20

2850 Lena

Postadresse:

Østre Toten kommune

Rask Psykisk Helsehjelp

Postboks 24

2851 Lena

E-post:

rask.psykisk.helsehjelp@ototen.no

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

* Mental helse: 116123

* Kirkens SOS: 22 40 00 40

For barn og unge:

* Alarmtelefonen for barn og unge: 116111

* Kors på halsen (drevet av Røde kors): 80 03 33 21

* Mental Helse Ungdoms Hjelpechat

På helsenorge.no finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper, som kan være til hjelp hvis du har det vanskelig.

 

Trenger du akutt hjelp, ved fare for liv og helse: 

* ambulanse 113 

* legevakt 116117

* eller ta kontakt med din fastlege