Østre Toten kommune

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene som er tatt i bruk fra 1. januar 2019 er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I Østre Toten kommune kan du ta kontakt med tildelingsenheten for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Kontakt

Tildelingsenheten

E-post: tildelingsenheten@ototen.no

Telefon: 91 30 90 08