Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Om psykisk helse og rustjenesten

Psykisk helse og rustjenesten består av

Det er i alt 15 ansatte i ulike stillinger og med ulik grunnutdannelse. De fleste har videreutdannelse i rus og psykiatri. Dette skaper et variert og tverrfaglig samarbeid, som gir et faglig godt tilbud.

Tilbud 

Vi tilbyr blant annet hjemmebesøk, aktiviteter, samarbeid med andre instanser, medisinutlevering og grupper.

Vi jobber ut fra vedtak, som betyr at alle vi har kontakt med har søkt om hjelp til kommunens tildelingsenhet og beskrevet hva de trenger hjelp med. Dette gir et målrettet samarbeid med brukeren.

Vårt fokus i samarbeidet er bedring, mestring og individuell vekst.

Sonja Henny Tråholt
Leder
E-post
Telefon 906 21 756
Mobil 906 21 756