Østre Toten kommune

Utfordringer - rus og psykisk helse

Hvis du har rus og/eller psykiske utfordringer, er det hjelp å få. Det finnes forskjellige instanser som kan tilby oppfølging og behandling. 

Tilbud

 • Fastlegen
 • Sykehuset Innlandet HF
  • DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik
  • DPS Gjøvik, Døgnenhet Gjøvik
  • DPS Gjøvik, Akutt Ambulant Enhet
  • Sykehuset Innlandet Reinsvoll 
 • Rus- og psykiatritjenesten i Østre Toten kommune
 • Østre Toten frivilligsentral har tilbud og aktiviteter for deg som ønsker økt innhold i hverdagen eller har noe å bidrag med til dine medmennesker. Frivilligsentralen har blant annet sorggruppe, turgrupper og sosiale aktiviteter. Ta kontakt med frivilligsentralen for mer informasjon, eller se deres hjemmeside. 

Kontakt din fastlege

Det første skrittet er gjerne å ta kontakt med fastlegen din. Allmennpraktiserende leger skal ha kunnskap om psykiske lidelser, og bør kunne gi råd om hvordan du kan gå videre. Stadig flere allmennleger har dessuten tatt utdanning i kognitiv terapi, og kan gi råd basert på en slik tilnærming ved angstlidelser og depresjon. I kommunen finnes også psykiske helsearbeidere som kan yte bistand.

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen kan hjelpe med å sette deg i ta kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til spesialisthelsetjenesten. 

Hvem er min fastlege?

Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller logge deg inn på min side på helsenorge.no.

Akutthjelp?

Dersom du trenger akutt legehjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader, sykdommer og problemer. 

 • Telefonnummer til legevakten: 116 117 
 • Er det akutt, ring 113

Psykiske utfordringer er vanlig 

Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske lidelser/utfordringer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd. Andre ganger kan kriser som dødsfall og ulykker, eller at man er i en vanskelig arbeidssituasjon eller familiesituasjon, gjøre at du blir syk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse. Utfordringer knyttet til rus og psykiske plager kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.

Kontakt

Vakttelefon - betjent mellom klokka 07.30 og 22.00 hverdager og helg:
97 76 89 25.