Østre Toten kommune

Innebandy

For hvem?

Passer for de som ønsker fysisk aktivitet som en del av behandlingen for sin psykiske helse.

I en gruppe kan en føle seg mindre alene, få støtte og gi støtte. Som igjen kan gjøre det lettere for å få til ønsket endring.

Målsetting

Det er bevist at fysisk aktivitet kan gi mange helsegevinster både fysisk og psykisk, noe som i sin tur kan bidra til økt deltakelse i samfunnet.

Det å delta i fysisk aktivitet med andre kan bidra til å føle seg mindre isolert og alene. Kjenne økt tillit til andre mennesker, og til sin evne til å kunne skape kontakt med andre

Innhold i aktiviteten

Vi har tilgang på gymsalen på Reinsvoll fra 1730-1930. Vi starter med noen øvelser for å varme opp og øke ballkontrollen. Deretter deler vi i lag og spiller kamper.

Grupperamme

Ukentlig aktivitet. Den enkelte må forplikte seg til å møte hver gang, fravær bare ved særskilte grunner.

Eventuell annen oppfølging ved siden av gruppa:

For mange vil deltagelse i gruppa være hovedbehandlingstiltak. Dersom deltagerne har annen behandler i tjenesten, vil det avklares hvordan denne skal følge opp mens gruppa pågår.

Gruppeansvarlig

Ansatt fra psykisk helse og rustjenesten vil ha ansvaret for gruppa.

Henvisning/rekruttering

Deltakerne henvises enten fra behandler internt i tjenesten – via Tildeling, eller direkte via Tildeling.

Konkret dato, tid og start

Tirsdager klokka 17:30-19:30 i aktivitetssalen på Reinsvoll sykehus. Med unntak av røde dager/feriedager. Mulig å sitte på i felles bil fra Lena til Reinsvoll klokka17.