Østre Toten kommune

Biljard

For hvem?

Menn og kvinner fra 18 år. Alle typer psykiske vansker.

Målsetting

Sosial støtte og aktivisering er viktig for å skape struktur og forebygge psykososiale problemer. 

Gruppeinnhold

Spiller biljard. Fokus på at deltakerne tar opp utfordringer hvor de kan hente ressurser i seg selv og gruppa.

Grupperamme

Hver mandag klokka 12-14. Med unntak av røde dager/feriedager etc. 

Gruppeteleder

Ansatt ved psykisk helse og rustjenesten

Henvisning/rekruttering

Deltakerne henvises enten fra behandler internt i tjenesten – via Tildeling, eller direkte via Tildeling.