Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

ØkonomiNAVigasjon

Episode 1

NAV-kontorene i Østre og Vestre Toten har samarbeidet om et helt nytt tilbud for økonomisk råd og veiledning. De to NAV-kontorene tilbyr nå video- og podcast i åtte episoder, og de tar for seg ulike temaer innenfor personlig økonomi. Den første episoden kan du høre her. De sju andre episodene blir lagt ut på onsdager i ukene som kommer. Alle episodene blir også tilgjengeliggjort på Spotify. Søk på økonominavigasjon. I denne første sendingen kan du høre NAV-leder på Østre Toten, Ørjan Gangnes og veileder Cathrine Solheim Goss. Radio Toten har stått for produksjonen.

Hør lydfil (MP3, 26 MB)

Episode 2

I denne episoden av ØkonomiNAVigasjon prater vi om budsjett. Budsjett er ett av virkemidlene du kan benytte for å få oversikt og planlegge egen økonomi. Vi gjennomgår SIFO sitt referansebudsjett, som kan være en god "mal" for hva som er et akseptabelt forbruk for din livssituasjon.

Hør lydfil (MP3, 33 MB)

Episode 3

I denne episoden av ØkonomiNAVigasjon prater vi om lån og kredittkort. Vi prater om hva som er forskjellen, fordeler og ulemper. Videre sier vi også noe om hva du skal gjøre dersom du får utfordringer med å betale tilbake lånet eller kredittkortet.

Hør lydfil (MP3, 36 MB)

Episode 4

I denne episoden har vi sparing som hovedoverskrift. Vi prater om hvordan du kan spare, ulike spareformer. Vi prater også om sparing til barn, bolig, pensjon og hverdagssparing.

Hør lydfil (MP3, 35 MB)

Episode 5

I denne episoden prater vi om hverdagsøkonomi. 

Hverdagsøkonomi er et vidt begrep, og handler om hvordan du velger å bruke de pengene du har tilgjengelig. Vi prater om hva som kan være smarte kjøp, og helt vanlige problemstillinger som "hva skal en gave koste".

Hør lydfil (MP3, 26 MB)

Episode 6

I denne episoden prater vi om hvordan du skal forholde deg når du får utfordringer med å betale en regning. Vi prater også om hele inkassoprosessen og gjeldsordning. 

Hør lydfil (MP3, 44 MB)

Episode 7

I denne episoden er tema psykisk helse. Vi prater om følelsen av tap av kontroll. Du får nyttige tips til hvordan du kan møte denne følelsen og hva du bør gjøre i hverdagen. 

Hør lydfil (MP3, 43 MB)

Episode 8

I denne episoden oppsummerer vi alle episodene vi har vært igjennom hittil i år.
Du vil få en kort oversikt over hva som er de viktigste punktene vi ønsker at du skal sitte igjen med. 

Hør lydfil (MP3, 32 MB)