Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene.

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelse gis bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, kan tildeles tillatelse for parkering på HC-plasser med offentlig trafikkskilt.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du på grunn av forhold ved bosted, arbeidssted eller andre adresser du besøker regelmessig, har et særlig behov for å forenkle parkeringssituasjonen. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

 • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Har du har fått HC-kort som fører, kan du ikke bruke HC-kortet de gangene du er passasjer. HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Søker du for første gang eller søker du på nytt?

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. 

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Søk parkeringstillatelse

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • et bilde av deg selv (kan tas med kamera på mobil)
 • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører (over 75år)

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for deg som søker for første gang og for deg som søker på nytt. 

Nedenfor finner du skjemaet du skal bruke. Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Trenger du mer plass, kan du legge ved et eget ark med flere opplysninger. Hvis du benytter andre skjema enn skjemaene på denne siden, forlenges saksbehandlingstiden. Andre typer skjemaer mangler opplysningsfelt og gir oss ikke tilstrekkelige grunnlag for å behandle søknaden.

Søker du på vegne av en person over 18 år, må du legge ved kopi av vergeattest eller fullmakt. Foresatte kan søke på vegne av sine barn opp til barnet er 18 år.

Skjema

Slik søker du ved å bruke elektronisk søknadsskjema

 • Følg lenken til det aktuelle skjemaet og logg deg inn.
 • Les innledningsteksten i skjemaet nøye, her står det beskrevet hvordan du skal fylle ut skjemaet.

I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov. Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil gi deg raskere behandling av søknaden din.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg gjerne ved dokumentasjon om det er tilfelle.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du benytter deg av. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne. Søker du som passasjer, må legen i tillegg beskrive ditt behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme enten man søker for første gang eller har tillatelse fra før. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger ferske opplysninger for å behandle søknaden. 

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggertorget på telefon 611 41 500 eller besøk rådhuset mellom kl 10:00-14:00. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Slik behandles søknaden din

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ofte stilte spørsmål

Hvor skal søknaden sendes og hvor gjelder HC-kortet?

Søknaden sendes til Østre Toten Kommune, Postboks 24, 2851 Lena. Dersom du bor i en annen kommune enn Østre Toten kommune, må du søke til den kommunen du bor i. HC-kortet er gyldig i hele Norge og i EØS-området.

Jeg kan ikke kjøre selv lengre. Kan jeg bruke HC-kortet som passasjer?

Nei, HC-kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om HC-kort som passasjer, må du sende ny søknad.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse utenfor bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvorfor må jeg i søknaden oppgi adresser på steder hvor jeg skal parkere, hva jeg skal og hvor ofte jeg skal der?

Vi skal vurdere behovet ditt for parkeringslettelse. Normalt vil det derfor være behov for at du som søker gir informasjon om steder du har parkeringsbehov, adresse til parkeringsområdet, samt hvor ofte du besøker de aktuelle stedene. Opplysningene om dine behov og viktigheten av disse for deg, gir oss viktig informasjon for å treffe riktig beslutning og en raskere behandling av søknaden din. 

Kan jeg parkere på HC-plass og følge passasjeren inn?

Av- og påstigning på HC-plass er tillatt. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn til bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Dersom passasjer har HC-kort trenger ikke fører å flytte bilen fra HC-plassen.
 

Jeg har fått ny bil. Er HC-kortet mitt fremdeles gyldig?

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, og ikke bilen. HC-kortet er derfor uten registreringsnummer og kan brukes i hvilken som helst bil, så lenge du er med i bilen. Har du inngått avtaler med et bomselskap om fritak, må du kontakte selskapet på nytt.

Jeg har mistet HC-kortet – hva gjør jeg?

Du må melde HC-kortet tapt/stjålet til politiet. Hos politiet får du en tapsmelding/bekreftelse på anmeldelsen. Ta med denne og nytt bilde av deg til Østre Toten Kommune og vi lager nytt HC-kort til deg mens du venter. Du kan også sende bildet og tapsmeldingen/bekreftelsen på anmeldelsen til Østre Toten Kommune. Postboks 24, 2851 Lena, så sender vi deg et nytt HC-kort i posten. 

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på HC-kortet ditt, må du søke på nytt før HC-kortet går ut. Du må søke på samme måte som for førstegangssøkere. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad.

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke? 

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggertorget på telefon 611 41 500 eller besøk Rådhuset. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Har du spørsmål om søknaden din?

Har du spørsmål om innsendt søknad kan du kontakte Innbyggertorget på innbyggertorget@ototen.no eller 611 41 500. 

Innbyggertorget
E-post
Telefon 61 14 15 00

Åpningstider

Mandag til fredag: 10:00 - 14:00