Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Utlån av hjelpemidler

Østre Toten kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemiddellageret

Hjelpemiddellageret, Østre Toten kommune (korttidslageret) er åpent for bruker/ pårørende og samarbeidspartnere mandag til fredag mellom kl 07.00 - 09.00. Det vil i åpningstiden være mulig å hente og levere hjelpemidler, og/eller hjelpemidlene kan hentes etter avtale med Hjelpemiddellageret.

Trenger du hjelp til reperasjon og montering?

Trenger du hjelp til reparasjon og montering. Ring 957 92 200 eller e-post hjlager@ostre-toten.kommune.no for å avtale tidspunkt.  

Akuttbehov

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld og helg, må du kontakte hjemmetjenesten der du bor.

  • Team Kapp-Lena 913 95 890
  • Team Kolbu-Lena 977 68 928
  • Team Skreia-Lena 950 38 863

Varig behov?

Det bør vurderes om det skal søkes som varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen, Oppland.

Fysio- og ergoterapitjenesten kan utrede behovet ditt og gi råd om valg av hjelpemiddel. Du kan også få hjelp med utformingen av søknad med begrunnelse, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Hjelpemiddellageret
E-post
Telefon 61 14 15 00
Mobil 957 92 200

Besøksadresse:

Slettavegen 54
2850 Lena

Åpningstider

Telefontider mandag til fredag mellom

klokka 07:00 - 09:00 og 12:00 - 14:00

Det vil i åpningstiden være mulig å hente og levere hjelpemidler, og/eller hjelpemidlene kan hentes etter avtale med Hjelpemiddellageret.