Østre Toten kommune

Botilbud i tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester har en rekke ulike bo- og avlastningstilbud, rettet mot ulike brukergrupper med behov for assistanse og oppfølging i hverdagen.

Avdelinger

Fossen avlastningsbolig, Skreia

  • Målgruppe: Avlastning fortrinnsvis for barn opp til 18 år
  • Avdelingsleder: Gunn Marit Gran
  • Telefon:
  • Adresse: Fossenvegen 1, 2848 Skreia

Hegge

Kvam

Nerbo

Meieritunet

Vestbygda

  • Avdelingsleder: Morten Wiklund
  • Telefon:
  • Adresse; Linnerudvegen 9 , 2850 Lena 

Skreien 

Hagan