Østre Toten kommune

Botilbud i tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester har en rekke ulike bo- og avlastningstilbud, rettet mot ulike brukergrupper med behov for assistanse og oppfølging i hverdagen.

Avdelinger

Fossen avlastningsbolig

 • Brukergruppe: Avlastning fortrinnsvis for barn opp til 18 år
 • Enhetsleder: Gunn Marit Gran
 • Telefon:
 • Adresse: Fossenvegen 1, 2848 Skreia

Hegge

Kvam

 • Brukergruppe:
 • Enhetsleder: Gunn Marit Gran
 • Telefon:
 • Adresse: Faukaldmoen 39, 2849 Kapp

Nerbo/Labotun

 • Brukergruppe:
 • Enhetsleder: Frode Kleven
 • Telefon:
 • Adresse: Vågevegen 7, 2850 Lena

Meieritunet

Vestbygda

 • Brukergruppe: Utviklingshemmede, også ervervet hjerneskade
 • Enhetsleder: Rikke Tansøy Johansen
 • Telefon:
 • Adresse: Linnerudvegen 9 , 2850 Lena 

Skreien 

 • Brukergruppe:
 • Enhetsleder: Hanne Berit Bjerke
 • Telefon:
 • Adresse:

Hagan 

 • Brukergruppe:
 • Enhetsleder: Gunn Marit Gran
 • Telefon:
 • Adresse: Smitborgvegen 142, 2848 Skreia