Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Avlastning

Hva er avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal avhjelpe personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsyter(e). Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie med mulighet til å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter.

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hvem kan søke 

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. 

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • omsorgsbehovet er omfattende og skal ha en varighet utover 2 år.
  • omsorgsbehovet er av fysisk, psykisk eller sosial karakter
  • omsorgsmottaker kan ikke være alene hele eller deler av døgnet
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • omsorgsarbeid for flere enn en person
  • hvor mange som deler på omsorgsarbeidet
  • avlastning omfatter også transport
  • at avlastning anses mest hensiktsmessig for bruker og omsorgsyter sett ift. alternative tjenester
  • utgangspunkt: - foreldre i sin alminnelighet har omsorgsplikt for sine barn
  • om omsorgsarbeidet er særlig tyngende ses ift. den alminnelige omsorgsbyrden som må påregnes for barn i ulike aldre

Det er kommunen i samarbeid med deg som søker som bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.