Østre Toten kommune

Smittevern

I henhold til lovverket er kommunen pålagt å sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling med hensyn til smittsomme sykdommer.

Kommunen skal også:

  • Skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen.
  • Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om forebygging.
  • Sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.
  • Sørge for at andre tiltak etter denne smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk.

Kommunelegen i Østre Toten innehar også funksjonen som smittevernlege.