Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Smittevern

I henhold til lovverket er kommunen pålagt å sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling med hensyn til smittsomme sykdommer.

Kommunen skal også:

  • Skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen.
  • Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om forebygging.
  • Sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk.
  • Sørge for at andre tiltak etter denne smittevernloven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk.

Kommunelegen i Østre Toten innehar også funksjonen som smittevernlege.

Rebecca Setsaas
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 95 28 95 35
Mobil 95 28 95 35