Østre Toten kommune

Snarveier

Miljørettet helsevern

Med miljørettet helsevern forstås kartlegging, rådgivning og myndighetsutøvelse i forhold til ulike miljøforhold som har betydning for helsen.

Oppgavefeltet ivaretas gjennom et samarbeid mellom kommuneoverlegen og det interkommunale selskapet Miljørettet helsevern IKS.

Ved behov involveres også andre tjenesteområder eller etater.

Hovedoppgavene

 • Barn og elevers inneklima og sikkerhet i barnehager og skoler
 • Støy
 • Luftforurensing
 • Drikkevann (Mattilsynet har det primære tilsynet med kommunalt drikkevann)
 • Friluftsbad og bassengbad
 • Radon og annen stråling - her kan du bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen og Gran
 • Skadedyr og hygieniske ulemper ved dyrehold
 • Hygieniske forhold ved avfallsbehandling
 • Helseforhold i div. kommunal planlegging
 • Hygieniske og helsemessige forhold ved campingplasser, solarier, frisørsalonger og lignende
 • Ulykkesforebygging

For mer informasjon se Gjøvikregionen helse-og miløtilsyn sin hjemmeside. 
 

Rebecca Setsaas
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 95 28 95 35
Mobil 95 28 95 35