Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Kreftomsorg

Kreftkoordinator 

Kirsten Sveen er kreftkoordinator/kreftsykepepleier i Østre Toten kommune. Hennes hovedoppgave er å ha oversikt over og kontakt med ulike tilbud til personer med kreftsykdom og koordinere kreftomsorgen for kommunens innbyggere.

Kreftkoordinatoren kan blant annet være behjelpelig med å svare på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger. Navigering mellom fastlege, sykehus, NAV og andre institusjoner. Finne hjelp på veien tilbake til livet etter endt behhandling. 

"Kreftkoordinator kan ikke alt, men vet hvem som kan".

Henvendelser om kreftomsorg kan gjøres via mobil 918 35 420 eller e-post til kirsten.sveen@ostre-toten.kommune.no Det er viktig at e-post ikke skal inneholde personopplysninger.

Tilbud for kreftpasienter

Oppfølgning

Som kreftpasient kan du og dine pårørende tilbys individuell oppfølging gjennom

  • samtaler
  • råd og veiledning
  • koordinerte tjenester

Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og bred erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling. 

Tilbudet er gratis.

Rehabiliteringstilbud

Fysioterapeut veileder i trening. Kreftsykepleier er tilgjengelig for informasjon og veiledning.

  • Hver fredag klokken 10:30 - 11:30
  • Sted: Toten treningssenter Lena
Kirsten Sveen
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 918 35 420

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 16:00

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena