Østre Toten kommune

Snarveier

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på? 

  • Vedtaket du har fått. 
  • Innholdet på tjenesten du får 

Klage på vedtaket 

  • Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler og kan påklages.Opplysninger om klageadgang fremgår av enkelt vedtaket. 
  • Klagen må være skriftelig, etter pasient og brukerrettighetsloven pagragraf 7.3, og forvaltningsloven paragraf 29. 
  • Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket er mottatt. Klage sendes tildelingsenheten. Dersom vedtaksinstansen ikke tar klagen til følge, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
  • Tjenester som omsorgsbolig, trygghetsalarm, dagsenter, bolig med heldøgns omsorgstjeneste og TT-kort er ikke lovpålagte og eventuell klage har endelig behandling i kommunens klageutvalg (Formannskapet).
  • Kommunen kan være behjelpelig med å bistå klager med å skrive klage. 

Klage på utførelsen av en tjeneste 

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til enhetsleder for aktuelle tjenester.