Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Vi tilbyr individuell jobbstøtte til deg som mottar tjenester fra oss, og som ønsker å delta i arbeidslivet i ordinært, lønnet arbeid. Dette tilbudet gir tett individuell oppfølging til deg som har et mer omfattende og sammensatt støttebehov for å kunne få og beholde en jobb. Du får tildelt en jobbspesialist i oppfølgingen fra psykisk helse og rus. Arbeidsdeltakelse integreres som en del av behandlingen.

Tilbudet om jobbspesialist (IPS) er et samarbeid med NAV.

NAV Østre Toten har etablert tiltaket IPS ung. Tiltaket retter seg mot ungdom mellom 16 og 30 år, som har moderate/alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Målet er å fullføre utdannelse eller det å sikre en varig tilknytning til arbeidslivet.

Vi har etablert et samarbeid med helse (BUP, DPS og kommunal helsetjeneste). Hele tiltakets egenart er det tette samarbeidet mellom NAV og helse - til det beste for deltakeren.
 

Her kan du se filmen om Simon (på engelsk)