Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Slik søker du 

Du må fylle ut elektronisk elektronisk søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Servicetorget eller Tildelingsenheten.

Hva kan du få bistand til?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten som behandler søknaden.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

 

Kontaktinformasjon på dagtid (hverdager):

Pasientkoordinatorer:

Heidi Anita Bakken: 902 75 912

Tove Maria Gundersen: 461 85 916

Anne Grete Rindal: 910 03 376

Camilla Baksetersveen: 916 86 521

 

Vakttelefoner utenfor åpningstider

  • VAKTTELEFON 913 95 830 - Mestrings- og oppfølgingsteam 1 (Kapp/Lena)
  • VAKTTELEFON 950 38 863 - Mestrings- og oppfølgingsteam 2 (Skreia/Lena)
  • VAKTTELEFON 977 68 928 - Mestrings- og oppfølgingsteam 3 (Kolbu/Lena)