Østre Toten kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med én av pasientkoordinatorene.

Hva kan du få bistand til?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten som behandler søknaden.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Kontaktinformasjon

Mestrings- og oppfølgingsteam 1 (Kapp/Lena)

Ordinær arbeidstid: pasientkoordinator 90 27 59 12

Utenom ordinær arbeidstid: vakttelefon 91 39 58 30

Mestrings- og oppfølgingsteam 2 (Skreia/Lena)

Ordinær arbeidstid: pasientkoordinator 46 81 29 93

Utenom ordinær arbeidstid: vakttelefon 95 03 88 63

Mestrings- og oppfølgingsteam 3 (Kolbu/Lena)

Ordinær arbeidstid: pasientkoordinator 91 00 33 76

Utenom ordinær arbeidstid: vakttelefon 97 76 89 28