Østre Toten kommune

Snarveier

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med én av pasientkoordinatorene.

Hva kan du få bistand til?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingsenheten som behandler søknaden.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Kontaktinformasjon

Mestrings- og oppfølgingsteam 1 (Kapp/Lena)

Ordinær arbeidstid: pasientkoordinator 902 75 912

Utenom ordinær arbeidstid: vakttelefon 913 95 830

Mestrings- og oppfølgingsteam 2 (Skreia/Lena)

Ordinær arbeidstid: pasientkoordinator 461 85 916

Utenom ordinær arbeidstid: vakttelefon 950 38 863

Mestrings- og oppfølgingsteam 3 (Kolbu/Lena)

Ordinær arbeidstid: pasientkoordinator 902 75 912

Utenom ordinær arbeidstid: vakttelefon 977 68 928