Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Fysioterapeuter med driftsavtale i Østre Toten kommune

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Det anbefales å ha ferdigutfylt helseskjema som du tar med til første konsultasjon. Dette skjemaet må alle fylle ut for å sikre forsvarlig behandling.

Driftstilskudd hos fysioterapeut

Hvis du går til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv. For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort. Frikort for helsetjenester - helsenorge.no

Dette helseskjemaet (DOCX, 722 kB) ønsker vi at du fyller og tar med til første konsultasjon.

Kompetanseområder til fysioterapeutene våre er blant annet:

 • Rehabilitering for eksempel innenfor:
  • Kreft
  • Hjerneslag og annen nevrologi
  • Lungeproblematikk
  • Ortopedi
 • Sammensatte muskel/skjelettplager
 • Idrettsskader
 • Barnefysioterapi (Toten treningssenter)
 • Treningsveiledning
 • Slyngetrening
 • Trykkbølge
 • Triggerpunktbehandling med nåler/ medisinsk akupunktur
 • Bløtdelsbehandling
 • Kinesiotaping
 • Kognitiv terapi (Kapp fysioterapi og Toten treningssenter)
 • Gruppe for kreftpasienter (Toten Treningssenter)
 • Kurs for personer med artrose/ Aktiv A (Kapp fysioterapi og Toten treningssenter)

Toten Treningssenter

Silogata 1, 2850 Lena

Kristine Sollien Flaskerud, mobil 901 94 810

Svein Roger Løken, telefon 61 16 88 90

Lena Helsekompani

Hauggata 10, 2850 Lena

David Stenberg - telefon 917 01 999

Kristi Bævre - telefon 922 12 506

Mette Dalane - telefon 482 68 877

Skreia Fysioterapi DA

Hasselgården, Totenvegen 768, 2848 Skreia

Telefon 61 16 43 55, e-post skreiafysioterapi@gmail.com

Arild Barkhald

Øyvind Pedersen

Kapp Fysioterapi

Mjøsvegen 477, 2849 Kapp

Mobil 400 03 270

Vigdis Haugdal

Marte Marie Haug Lundby

Marte Halvorsrud

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:00