Østre Toten kommune

Kommunal fysio- og ergoterapitjenester

Fysioterapi og ergoterapi er klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon.

Gjennom tverrfaglig samarbeid med flere andre aktører samhandler fysioterapeuten og ergoterapeuten for at innbyggeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Det tilrettelegges for at innbyggeren kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser.

I tillegg til individuell oppfølging tilbyr vi flere typer grupper, blant annet fallforebyggende gruppe for eldre og bassenggruppe for barn med nedsatt funksjonsevne.

Våre verdier er aktivitet, deltagelse og mestring.

Våre oppgaver

 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Habilitering/rehabilitering
 • Utredning/diagnostisering/ behandling
 • Kartlegging og veiledning
 • Faglig ansvar for hjelpemidler
 • Synskontakt
 • Hørselskontakt

Målgrupper

 • Barn/unge
 • Personer med begynnende eller varig funksjonssvikt
 • Personer med behov for habilitering/rehabilitering
 • Hjemmeboende eldre
 • Eldre i institusjon
 • Personer med nedsatt syn og/eller hørsel

Søknadsskjemaer

Følg gjerne Totenterapeutene på Facebook.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:00

Kontakt oss på mobil:

48 20 42 14

Telefontiden er
mandag-fredag kl. 08.00 – 10.00.

Kontakt oss på e-post:

hege.fassbender.paulsen@ototen.no

Adresse

Besøksadresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena