Østre Toten kommune

Demensomsorg i Østre Toten kommune

I Østre Toten kommune ønsker vi å øke kunnskapen om demens, Alzheimer eller andre sykdommer som kan gi kognitiv svikt.

Vi ønsker å jobbe mot å fjerne stigmatiseringen og ofte skamfølelsen rundt disse diagnosene. Det å få en slik alvorlig diagnose kan oppleves som svært belastende for personen og deres pårørende.

Kunnskap

Demenskoordinator og demenskontakter som jobber i Østre Toten kommunen ønsker å bidra med kunnskap om demens. Derfor jobber vi rettet mot alle innbyggerne i kommunen. Demenskoordinator bidrar med informasjon i form av tilby undervisning, forelesning, delta på aktiviteter som kan fremme informasjon rundt demens. Gir råd, veiledning og koordinerer tjenester til mennesker med demens og kognitiv svikt og deres pårørende. Demenskoordinator har oversikt over ulike tilbud og tjenester i kommunen som kan søkes om og eller andre tilbud den enkelte kan benytte seg av. Demenskoordinator ønsker å bidra til økt åpenhet og kunnskap om demenssykdom.

Fellesbetegnelse

Demens er en fellesbetegnelse for flere ulike demenssykdommer. Noen av de mest kjente er Alzheimers sykdom, demens med lewylegemer, frontotemporal demens, vaskulær demens og andre mer sjeldne demenstyper. Sykdommene utvikler seg over tid og kan føre til endringer i forhold til hukommelse, språk og væremåte. Demens sykdommer påvirker evnen til å fungere i dagliglivet.