Østre Toten kommune

10 tidlige tegn og symptomer

  • Glemsomhet, særlig for det som har skjedd nylig
  • Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver
  • Forvirring om tid og sted
  • Redusert dømmekraft
  • Utfordringer i forhold til økonomi
  • Gjenstander plasseres feil
  • Endring i humør og personlighet
  • Endring i væremåte
  • Redusert dagligaktivitet og engasjement
  • Språkvansker

Se også:
www.aldringoghelse.no