Østre Toten kommune

Sertifiser din virksomhet som Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil ta samfunnsansvar og dokumentere sin miljøinnsats.

Å være Miljøfyrtårn innebærer at virksomheten må drive systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten må oppfylle krav og gjennomføre tiltak som gir en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn-ordningen har tilpassede krav for ulike bransjer. Sertifikatet som viser at du er godkjent som Miljøfyrtårn tildeles etter en uavhengig vurdering. Virksomheten leverer årlige miljørapporter, og hvert tredje år må virksomheten gjennom en ny sertifisering.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Ønsker du at din bedrift skal miljøsertifiseres? 

Østre Toten kommune er partner i Miljøfyrtårn-nettverket, og har gjennom det en avtale med CertNor. De gjennomfører sertifisering av bedrifter og virksomheter i kommunen. For å få tildelt en sertifisør og komme i gang med miljøfyrtårnsertifisering, ta kontakt med CertNor på post@certnor.no

Inger Lise Willerud
Rådgiver
E-post
Telefon 98 29 02 69