Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skorstein og ildsted

Ved kjøp av ny ovn 

Ved kjøp av ny ovn, følger det med en monteringsanvisning. Denne beskriver hvordan ovnen skal settes sammen, installeres og brukes. Det er ikke søknadsplikt på installasjon, men meldeplikt. Dette innebærer å fylle ut et skjema som beskriver ildsted, eier og montør. Veldig fint om det kommer fram om det nye ildstedet erstatter et annet.

Gamle og nye ovner 

Gamle ovner er ovner som er produsert før 1997. Ovner produsert etter 1997 og fram til dags dato, er av såkalt rentbrennende type, og derfor i kategorien «ny». Ved installasjon av ovn, er det ovner av denne typen som skal benyttes.

Regelverket har til hensikt å sikre mot brann, og redusere skadelige utslipp fra vedfyring. En gammel, brukt ovn kan være delvis defekt, noe som medfører brannfare, og en eldre ovn forurenser mer enn en ny.

Støtteordninger 

Det er ingen kommunal støtteordning for utskiftning av gamle ildsteder i Østre Toten kommune. Se for øvrig Enova for statlige støtteordninger til energitiltak i bolig og næring.

Hva skal leveres på gjennvinngstasjonen

Gamle ildsteder i jern som byttes ut kan leveres på Kraby miljøstasjon. Det gjelder også for utrangerte brannslokningsapparater. Åpningstider på Kraby finner du her:

Rentbrennende ovn? 

Fra 1997 kom krav om at ovner skal være rentbrennende, for å redusere skadelige utslipp fra vedfyring. I tillegg må ovnen også ha norsk sertifisering. Dette betyr ikke så mye i praksis, siden alle ovner som er produsert og solgt nye i Norge etter 1997 er godkjent. Men kjøper du ovn i utlandet og tar med hjem, kan det by på problemer å få godkjent installasjonen.

Mange nye ovner produsert de siste årene har en annen virkemåte enn din gamle ovn. Spesielt viktig er det å få nok forbrenningsluft til bålet, og i mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta inn luft via en kanal fra ute/yttervegg, siden nyere ovner krever mer luft for å brenne rent. Følg derfor instruksjoner i monteringsanvisningen nøye.

Rehabilitert skorstein

Dersom en skorstein rehabiliteres med nye rør innvendig, får en i praksis ny skorstein. Det er ikke lov å montere den gamle ovnen inn på din nye, rehabiliterte skorstein. Får du ny skorstein, må også ovn være «ny», dvs av rentbrennende type.

Søknadspliktig?

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge ny, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle.

Dette kan du ikke søke om selv. Du må ha hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker med ansvarsrett).

Les mer om søknadspliktige tiltak her  

Kontakt oss for veiledning

Trenger du hjelp, råd og veiledning rundt spørsmål om skorstein og ildsted, ta gjerne kontakt med oss i brannvesenet, og få god og faglig hjelp av kvalifisert personell.  

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Lars Harald Bergheim
Arbeidsleder
E-post
Telefon 94 03 73 07
Mobil 94 03 73 07