Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Åpen brenning

I Østre Toten er det et generelt forbud mot åpen brenning. Den lokale forskriften åpner imidlertid for brenning av biologisk avfall fra 15. mars til 31. mai. 

Vi minner om at brenning av søppel, overflatebehandlet trevirke med mer er forbudt hele året, i henhold til forurensningsloven.

Skal registreres

Lovlig brenning skal registreres hos Alarmsentral Brann Innlandet.

Registrer lovlig brenning

Unntak fra forbudet mot åpen brenning

Den lokale brenneforskriften åpner for at det er tillatt med brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra  15. mars til 31. mai, fram til klokka 19.00 på hverdager.

Dersom det ikke fører til brannfare, eller alvorlige helseplager, har du lov å brenne:

 • Halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall i perioden 15. mars til 31. mai. Du trenger ikke gi melding til kommunen før brenning. Ubehandlet trevirke kan brennes i samme periode.
  Det er kun halm som ligger løst utover jordet som kan brennes, ikke halm samlet i rundballer og lignende.
 • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
 • Den som brenner er ansvarlig hvis brenning kommer ut av kontroll.
 • Brenning av rydningsvirke på setervoll og beite, samt brenning av floghavre, kan gjøres året rundt. Det samme gjelder nedbrenning av miljøsanerte bygninger som et ledd i brannøvelse for brannvesenet og sivilforsvaret.

Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00.

Her finner du lokal brenneforskrift for Østre Toten kommune,

Generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Du kan grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet.

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør alltid være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bruk allerede etablert bålplass, i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer/behandlet trevirke og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være slokt.

Åpen brenning påvirker helse og miljø

Formålet med lokal brenneforskrift er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunens innbyggere gjennom å hindre sjenerende røyk og lukt. Den skal også sikre bedre avfallshåndtering og hindre unødvendig forurensning. Vi oppfordrer derfor våre innbyggere til å levere alt avfallet på miljøstasjonen, inkludert avfall som det er tillatt å brenne på våren.

Kommunene i Gjøvikregionen har i samarbeid med Horisont miljøpark og Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter utarbeidet et faktaark om dette. (PDF, 356 kB)