Østre Toten kommune

Krisesentertilbudet i kommunen

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Krisesenteret for vår kommune er Gjøvik krisesenter.

Informasjon på andre språk finner du på dinutvei.no.

Hvem kan få hjelp?

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret.

Senteret tilbyr

  • et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
  • beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon.
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret.
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret.

Kontaktinformasjon

Gjøvik krisesenter

Døgnåpent telefonnummer: 61 17 55 60
E-post: post@krisesenteret-gjovik.no
Nettside: https://krisesenteret-gjovik.no

Nasjonale hjelpetilbud

Sist endret 21.06.2022 10.08