Østre Toten kommune

Jordmortjeneste

Jordmor er ansvarlig for oppfølgingen av gravide i kommunen, i samarbeid med legene.

Etter fødsel tilbyr jordmor hjemmebesøk, jf. retningslinjer for barselomsorgen.

I samarbeid med helsesykepleier og foreldreveileder i helsestasjonstjenesten arrangerer jordmor foreldreforberedende kurs.

Jordmor har kontor på Lena helsestasjon.

Barn i magen - foreldreforberedende kurs

Kurset skal bidra til forberedelse til fødsel og styrke tryggheten i foreldrerollen. Dere får også anledning til å bli kjent med andre som venter barn. Passer for både 1.gangsforeldre og dere som har barn fra tidligere.
Oppstartdatoer: 24. august 2022, 15. november 2022 og 7. februar 2023.
Mer informasjon. (PDF, 132 kB)

Kontakt

Time til jordmor kan bestilles på telefon 906 77 837.