Østre Toten kommune

Helsestasjon for ungdom

  • Drop-in
  • Gratis helsetilbud for alle ungdommer i kommunen
  • Helsesykepleier, veileder og lege til stede
  • Ansatte har taushetsplikt

Benytt helsestasjon for ungdom dersom...

  • ...du trenger noen å snakke med i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse
  • ...du ønsker seksualopplysning
  • ...du ønsker prevensjon
  • ...du trenger å teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner

Sted og tid

Lena Helsestasjon, rådhuset på Lena

Tid:

  • Torsdag 15.00 – 17.00 (helsesykepleier og lege til stede). Ved behov for bistand utover denne åpningstida, ta kontakt på telefon 906 77 837

Stengt i skoleferier, men det er mulig å henvende seg på Lena helsestasjon.

Kontakt

Telefon:

906 77 837

Besøksadresse Lena helsestasjon

Rådhusgata 20
2850 Lena

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena