Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle familier med sped- og småbarn. Det innebærer oppfølging, kontroll og veiledning med hensyn til barnets helse, vekst og utvikling.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen 
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Konsultasjoner

Første kontakt er hjemmebesøk til alle nyfødte 7-10 dager etter fødsel. Barnets vekst og utvikling følges opp videre.

Det tilbys konsultasjoner ved 4 uker, 6 uker, 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 8 måneder, 10 måneder, 12 måneder, 15 måneder, 18 måneder, 2 år og 4 år.   

Individuell tilpasning ved behov.

Det er legekontroll ved 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2 år.

Barn født før svangerskapsuke 37 tilbys tettere oppfølging.

Gruppekonsultasjoner ved

  • 4 uker, helsesykepleier og logoped
  • 4 måneder, helsesykepleier og fysioterapeut

Andre tilbud

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det tilbys vaksiner etter Folkehelseinstituttets anbefalinger

Alle vaksiner registreres elektronisk og lagres i et nasjonalt vaksineregister (SYSVAK). Det betyr at det er mulig for den enkelte å ha oversikt over vaksiner som er satt via helsenorge.no.

Adresse

Besøksadresse Lena helsestasjon

Rådhusgata 20
2850 Lena

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen
2848 Skreia

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

Kontakt

Helsestasjonstjenesten

Telefon: 906 77 837

(Telefonen er betjent alle hverdager 08:00 – 15:30)