Østre Toten kommune

Familieteam

Familieteamet i Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr utvidet støtte og veiledning til familier som ønsker det.

Familieteamet består av veiledere med ulik veiledningskompetanse. Fokus i arbeidet er den enkeltes mulighet til mestring.

Arbeidsområder

  • foreldreveiledning, endringsarbeid
  • rådgivning
  • samtaler med barn og ungdom
  • støttesamtaler
  • familiesamtaler

Mål

  • å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
  • fremme god psykisk helse hos barn og unge
  • forebygge utvikling av psykososiale utfordringer eller problemer

Tilbudet er ment for

  • Familier eller enkeltpersoner, som kan kontakte oss selv.
  • Samarbeidspartnere, som kan henvende seg til oss på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp.

Aktuelle kurs

Forespørsel til familieteamet i helsestasjonstjenesten

Fyll ut dette skjemaet (PDF, 60 kB) (PDF)

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

Guro Narum Johnsrud
Veileder (7534)
E-post
Telefon 47 51 18 72
Linda Irene Skjelstad
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 98 73 24
Mobil 90 98 73 24
Mette Vestengen
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 94 86 40 22
Mobil 94 86 40 22
Ida Aaslund
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 21 33 13
Mobil 90 21 33 13

Adresse

Besøksadresse Lena helsestasjon

Rådhusgata 20
2850 Lena

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen 15
2848 Skreia

Kontakt

Telefon

90 67 78 37