Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Familieteam

Familieteamet i Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr utvidet støtte og veiledning til familier som ønsker det.

Familieteamet består av veiledere med ulik veiledningskompetanse. Fokus i arbeidet er den enkeltes mulighet til mestring.

Arbeidsområder

  • Foreldreveiledning, endringsarbeid
  • Rådgivning
  • Samtaler med barn og ungdom
  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler

Mål

  • å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
  • fremme god psykisk helse hos barn og unge
  • forebygge utvikling av psykososiale utfordringer eller problemer

Tilbudet er ment for

  • familier eller enkeltpersoner, som kan kontakte oss selv.
  • samarbeidspartnere, som kan henvende seg til oss på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp.

Relatert link:

Forespørsel til familietamet i helsestasjonstjenesten

Fyll ut dette skjemaet (PDF, 60 kB) (PDF)

Telefon

906 77 837

Besøksadresse Lena helsestasjon

Rådhusgata 20
2850 Lena

Besøksadresse Skreia helsestasjon

Stasjonsvegen 15
2848 Skreia

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

Kontakt

Linda Irene Skjelstad, veileder

E-post: linda.irene.skjelstad@ototen.no

Telefon: 90 98 73 24

Maren Overn, veileder

E-post: maren.jordfald.overn@ototen.no

Telefon: 46 83 41 66

Mette Vestengen, veileder

E-post: mette.vestengen@ototen.no

Telefon: 94 86 40 22

Ida Aaslund, veileder

E-post: ida.aaslund@ototen.no

Telefon: 90 21 33 13