Østre Toten kommune

Familieteam

Familieteamet i Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr utvidet støtte og veiledning til familier som ønsker det.

Familieteamet består av veiledere med ulik veiledningskompetanse. Fokus i arbeidet er den enkeltes mulighet til mestring.

Arbeidsområder

  • Foreldreveiledning, endringsarbeid
  • Rådgivning
  • Samtaler med barn og ungdom
  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler

Mål

  • å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
  • fremme god psykisk helse hos barn og unge
  • forebygge utvikling av psykososiale utfordringer eller problemer

Tilbudet er ment for

  • familier eller enkeltpersoner, som kan kontakte oss selv.
  • samarbeidspartnere, som kan henvende seg til oss på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp.

Forespørsel til familietamet i helsestasjonstjenesten

Fyll ut dette skjemaet (PDF, 60 kB) (PDF)

 

Telefon

906 77 837

Besøksadresse Lena helsestasjon

Rådhusgata 20
2850 Lena

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

Ida Aaslund
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 902 13 313
Mobil 902 13 313
Mette Vestengen
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 948 64 022
Mobil 948 64 022
Lene Slettum
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 480 78 801
Mobil 954 17 226
Maren Jordfald Overn
Veileder
E-post
Mobil 468 34 166