Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Familieteam

Familieteamet i Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr utvidet støtte og veiledning til familier som ønsker det.

Familieteamet består av veiledere med ulik veiledningskompetanse. Fokus i arbeidet er den enkeltes mulighet til mestring.

Arbeidsområder

  • Foreldreveiledning, endringsarbeid
  • Rådgivning
  • Samtaler med barn og ungdom
  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler

Målet

  • å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
  • fremme god psykisk helse hos barn og unge
  • forebygge utvikling av psykososiale utfordringer eller problemer

Tilbudet er ment for

  • Familier eller enkeltpersoner, som kan kontakte oss selv.
  • Samarbeidspartnere, som kan henvende seg til oss på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp.
Ida Aaslund
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 902 13 313
Mobil 902 13 313
Mette Vestengen
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 61 16 50 90
Mobil 948 64 022
Lene Slettum
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 61 14 16 46
Mobil 480 78 801
Maren Jordfald Overn
Veileder (6599)
E-post
Mobil 468 34 166