Østre Toten kommune

Borgerlig vielse

Hvem har vigselsmyndighet?

Ordfører Bror Helgestad, varaordfører Lars Braastad og kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Hvilke lokaler kan benyttes?

Seremonirommet på Labo.

I de tilfellene hvor det benyttes andre lokaler, må brudefolkene selv bestille og betale leie av lokaler, samt gjøre egen avtale med lokal vigselsmyndighet.

På hvilke dager kan dere gifte dere?

Vielser i Østre Toten kommune gjennomføres på fredager i tidsrommet 12.00 – 16.00 med unntak av juli måned. 

Ønskes vielse på andre dager, kan dette gjennomføres etter egen avtale med lokal vigselsmyndighet.

Hva må dere gjøre?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no, og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden hos Skatteetaten kan variere. Sjekk derfor opp med Skatteetaten hvilken saksbehandlingstid som gjelder. Vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende i posten til kommunen, eller skrive ut og ta med en kopi av.

Husk å ta med gyldig legitimasjon til selve vielsen (for eksempel pass, førerkort)!

Vil dere gifte dere i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

  1. Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.
  2. Ønsker dere å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

Skjema for bestilling av borgerlig vielse:

Bestilling av borgerlig vielse

Har dere spørsmål?

  • Kontakt vårt innbyggertorg på telefon 61 14 15 00
  • Henvend dere på innbyggertorget på rådhuset på Lena
  • Send e-post: postmottak@ototen.no