Østre Toten kommune

Bli fosterhjem, besøkshjem eller støtteperson for barn og unge

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Krav til fosterforeldre

 • Fosterforeldrene skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets foreldre.
 • Fosterforeldre godkjennes etter barneverntjenesten rutiner og det må fremlegges helseattest og politiattest.
 • Fosterforeldre må ha tid, overskudd og vise forståelse for barnets situasjon.

Når du er fosterforelder

 • Du får opplæring i det å være fosterforelder. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.
 • Fosterforeldre mottar økonomisk godtgjøring

Finn mer informasjon hos Bufetat om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre. 

Kunne du tenkt deg å bli fosterhjem? Ta kontakt med barneverntjenesten for en uforpliktet prat på telefon 94 15 17 76 eller send en henvendelse til barneverntjenesten@ototen.no.

Besøkshjem

Har du og din familie tid og lyst til å stille opp for barn som trenger flere voksne å være sammen med?

Hva er et besøkshjem:

 • Et besøkshjem tar imot barn i helger, noen ettermiddager eller ferier for å gi gode opplevelser for barna og avlastning til foreldrene. Hyppighet og omfang vil alltid variere ut ifra barnets behov og etter avtale med besøkshjemmet, barneverntjenesten og foreldrene/barnet.
 • Mange barn trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i sin hverdag. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, som skal bidra til å gi barn et ekstra pluss i hverdagen. Samtidig kan det også fungere som avlastning for foreldre som har behov av det.

Hvem kan bli besøkshjem?

 • Familien/personen må ha en stabil livssituasjon, tid og overskudd til et ekstra barn.
 • Familien må ha mulighet til å binde seg opptil et år.
 • Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem, men familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner
 • Besøksforeldre må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest
 • Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år.

Barnevernstjenesten vil sammen med foreldre gi nødvendig informasjon til besøkshjemmet om det enkelte barns behov før oppdraget starter

Hvem er besøksbarna?

 • Barna kan være mellom 0-18 år

 Hvordan bli besøkshjem?

For å bli vurdert som besøkshjem må dere sende inn et presentasjonsbrev hvor dere forteller litt om dere selv og hvorfor dere kunne tenke dere å bli besøkshjem. Dere vil så bli kontaktet for en nærmere samtale.

Dette kan sendes per post til Østre Toten kommune v/ barneverntjenesten, postboks 24, 2851 Lena. Eller per e-post; barneverntjenesten@ototen.no

Støtteperson til barn og ungdom

En støtteperson er en person som kan være med barn og unge på ulike aktiviteter, bistå med f.eks lekser, eller andre ting i hverdagen. En støtteperson er en trygg voksen som tilbyr sosialt samvær og skaper positive opplevelser for barnet.

Barn som trenger en støtteperson kan ha lite nettverk, venner og trygge voksne rundt. Det kan være barn eller ungdom som trenger en god rollemodell og en voksen person som er stabile og som representerer et fast holdepunkt. En støtteperson kan være en som barnet kan diskutere med og bli hørt og sett av.

 • Omfanget av oppdraget som støtteperson kan variere, men det vanligste er noen timer i uken.
 • Du må være over 18 år og ha muligheten til å binde deg for minimum et år
 • Som støtteperson må du være pålitelig, trygg på deg selv, ha overskudd og tålmodighet.
 • Du må fremlegge politiattest og skrive under på taushetserklæring

Ønsker du å bli støtteperson sender du en henvendelse til barneverntjenesten@ototen.no med en presentasjon av deg selv, erfaringer og hva du kan tilby. 

Du vil bli fortløpende vurdert opp mot barn og ungdom som har behov for støtteperson og da eventuelt kalt inn til en samtale.