Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Barneverntjenesten kan nå motta bekymringsmeldinger elektronisk via nasjonal meldeportal. Meldingen kommer da direkte til vårt fagsystem.

Meldeportalen gjelder både for private og offentlige meldere.

For private meldere:

Bekymringsmelding - private meldere

For offentlige meldere:

Bekymringsmelding - offentlige meldere

Du kan også ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 51 776, eller barnevernvakten på telefon 61 18 95 44 (ettermiddag/kveld).

Artikkelliste