Østre Toten kommune

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Barneverntjenesten kan nå motta bekymringsmeldinger elektronisk via nasjonal meldeportal. Meldingen kommer da direkte til vårt fagsystem.

Meldeportalen gjelder både for private og offentlige meldere.

For private meldere:

Bekymringsmelding - private meldere

For offentlige meldere:

Bekymringsmelding - offentlige meldere

Du kan også ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 51 776, eller barnevernvakten på telefon 61 18 95 44 (ettermiddag/kveld).

Artikkelliste