Østre Toten kommune

Snarveier

Bekymringsmelding

Vi viser til informasjon i nyhetene om feil i systemet knyttet til melding av bekymringsmeldinger elektronisk. Det jobbes med å finne ut om vår kommune er berørt.

Fram til vi vet mer om saken og feilen i systemet er rettet, må alle bekymringsmeldinger sendes på annen måte.

De som ønsker å melde en bekymring, kan kontakte barneverntjenesten på telefon 94 15 17 76, eller barnevernvakten på telefon 61 18 95 44 (ettermiddag/kveld).

Disse skjemaene kan også brukes til å melde inn en bekymring:

MERK: Skjemaene må skrives ut og sendes per brev til Østre Toten kommune v/ barneverntjenesten, Postboks 24, 2851 Lena.