Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Delegeringsreglement

Kommunen plikter å ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og administrasjonen en oversikt over kommunens interne fordeling av myndighet og ansvar.

Vi har tatt i bruk KF Delegeringsreglement, som er et digitalt verktøy og en nettside utviklet for kommunale delegeringsreglement, og er utviklet og levert av Kommuneforlaget AS.

Gå til vårt delegeringsreglement

Artikkelliste