Østre Toten kommune

Delegeringsreglement

Kommunen plikter å ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og administrasjonen en oversikt over kommunens interne fordeling av myndighet og ansvar.

Vi har tatt i bruk KF Delegeringsreglement, som er et digitalt verktøy og en nettside utviklet for kommunale delegeringsreglement, og er utviklet og levert av Kommuneforlaget AS.

Gå til vårt delegeringsreglement

Artikkelliste