Østre Toten kommune

Sektor for helse, omsorg og velferd

Sektoren ledes av konstituert kommunalsjef Berit Elisabeth Nygård.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende tema:

Sektoren består av egen stab og følgende enheter:

 • Labo avdeling 1
 • Labo avdeling 2
 • Labo avdeling 3
 • Labo avdeling 4
 • Labo avdeling 5
 • Fjellvoll
 • Hjemmetjenesten avdeling 1
 • Hjemmetjenesten avdeling 2
 • Hjemmetjenesten avdeling 3
 • Hjemmetjenesten avdeling 4
 • Rus- og psykisk helse
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 1
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 2
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 3
 • Tilrettelagte tjenester avdeling 4
 • Helse og mestring (herunder Fysio- og ergoterapitjenesten, Legetjenesten, Friskliv og Rask psykisk helse)
 • Tildelingsenheten
 • NAV
Berit Elisabeth Nygård
Konst. kommunalsjef
E-post
Telefon 916 74 341