Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kommunale selskaper

Østre Toten kommune har – sammen med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen - vedtatt en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider.

Østre Toten kommune har eierandeler i:

Interkommunale selskaper

 • GLT-Avfall IKS
 • Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
 • Innlandet Revisjon IKS
 • Mjøslab IKS

Aksjeselskaper

 • KUF-fondet Innlandet AS
 • Topro AS
 • ATS Gjøvik/Toten AS
 • Mjøsmuseet AS
 • AS Oplandske Dampskibsselskap
 • Eidsiva Energi AS
 • Kapp Næringshage AS
 • Lena Produkter AS (LePro)
 • Østre Toten Eiendomsselskap AS

Østre Toten Boligstiftelse

Stiftelsen er ikke eid av Østre Toten kommune, men er indirekte under kommunal styring da boligstiftelsens styre velges av Østre Toten kommunestyre.

Vertskommunesamarbeider

 • Interkommunal legevakttjeneste - Vertskommune er Gjøvik
 • Interkommunal innkjøpsfunksjon - Vertskommune er Gjøvik

Andre selskapsformer

 • Biblioteksentralen AL
 • KLP – Kommunal Landspensjonskasse