Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Spørsmål og svar

Hvorfor bør ukrainere registrere seg?

Det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. Dette har to sider - for det første at norske myndigheter har behov for kontroll med hvem som er i landet, og for det andre, at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer, for å få tilgang på tjenester.

Ukrainere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. De kan på egenhånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg dersom de vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene.  Hvis/når man oppholder seg på turistvisum i Norge, har man tilgang til et begrenset hjelpetilbud fra myndighetene.

Hvordan kan ukrainere registrere seg hos politiet?

Det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. Dette har to sider - for det første at norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet, og for det andre, at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer, for å få tilgang på tjenester.

Ukrainere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. De kan på egenhånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg dersom de vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene.  Hvis/når man oppholder seg på turistvisum i Norge, har man tilgang til et begrenset hjelpetilbud fra myndighetene.

Per dags dato er det slik at ukrainere som bor i Østlandsområdet (inkludert samtlige kommuner i Innlandet) skal registrere seg på Nasjonal ankomstsenter på Råde. Det er foreløpig ikke mulighet å bli registrert hos lokal politistasjon.

Dette er informasjon som står på UDIs nettsider.

Hvis du bor på Østlandet og ønsker å søke om beskyttelse, så kan du kontakte politiet for å få hjelp til å reise til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrere deg.

Hvis ukrainere har behov for tilgang til tjenester i kommunen (for eksempel lege/fastlege, helsestasjon, barnehageplass, skoleplass, osv.), det vil si tjenester som ikke gis til personer som oppholder seg i landet på turistvisum, er det lurt å registrere seg så snart som mulig. Da får ukrainere D-nummer og tilgang på tjenester.

Det samme gjelder ukrainere som ikke har et sted å bo.

Hvordan kan jeg få bolig?

Hvis du ikke har et sted å bo, kan du kontakte politiet, så vil de ordne transport til Nasjonalt Ankomstsenter så du kan registrere deg. Du kan kun registrere søknaden din ved Nasjonalt Ankomstsenter inntil vi legger ut informasjon om at vi har en annen løsning.

Adressen til mottakssenteret: Nasjonalt ankomstsenter, Mosseveien 58, 1640 Råde.

Kontaktinformasjon til senteret finner du på politiet sin nettside.

Ukrainere som søker om asyl/beskyttelse, vil få innvilget kollektiv beskyttelse. Dette har norske myndigheter bestemt. Når man får innvilget kollektiv beskyttelse, får man mulighet til å bli bosatt i en kommune i Norge.

Avtalen om bosetting inngås mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og den aktuelle kommunen. Antallet flyktninger som Østre Toten kommune bosetter, bestemmes av kommunestyret, på bakgrunn av anmodning fra IMDi. 

Generell informasjon om bosetting av ukrainske flyktninger er nå lagt ut på nettsiden til IMDi.

Jeg har behov for transport til mottakssenteret

Det er gratis tog og buss for ukrainere om har behov for transport.

Du kan lese om gratis transport for ukrainere på Vy sin nettside.

Jeg har med kjæledyr fra Ukraina. Hvilke plikter har jeg?

Alle kjæledyr som kommer til Norge skal kontrolleres av Mattilsynet. Dersom det ikke skjer ved grensepassering, må man straks kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 for å avtale tid for kontroll av kjæledyret. Dette for å hindre spredning av dødelige sykdommer som rabies, og av andre dyresykdommer som ikke finnes i Norge

Les om kjæledyr fra Ukraina på Mattilsynet sin nettside.

Det er også viktig at transportselskaper er klar over risiko, slik at ukrainske dyr under transport (buss, tog osv) holdes atskilt fra norske.

Les om transport av kjæledyr på Mattilsynet sin nettside.

Hvordan kan frivillige bistå flyktningene?

Det er Frivilligsentralen i Østre Toten kommune som har hovedansvaret for å koordinere frivillig innsats.

Her kan du melde ifra dersom du ønsker å bidra.

Mer informasjon på ukrainsk