Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hvor kan du bo mens du venter?

Ta kontakt med læringssenteret.

Adresse: Østre Toten læringssenter, Sukkestadgutua 29, 2851 Lena

Ingebjørg Habbestad - 412 09 550 - ingebjorg.habbestad@ototen.no

Send gjerne e-post, for da blir henvendelsen din registrert og besvart så snart vi har anledning.

Alternativ mottaksplass (AMOT)

Hva er AMOT?

AMOT står for alternativ mottaksplass. Dette er et alternativ til innkvartering i akuttinnkvartering ved ankomst, og til ordinær mottaksplass fram til bosetting i en kommune er i orden via IMDi. Det er egne retningslinjer for ukrainere som har kommet til Norge, pga. kollektiv beskyttelse. Mange ukrainere bor nå hos private. Alle flyktninger har rett til å flytte til akuttinnkvartering gjennom UDI selv om de har kommet hit til private adresser først. For å få rett til mottaksplass, enten ordinært eller AMOT, må flyktningen være registrert hos politiets utlendingsenhet (PU) og søknad om asyl sendes UDI (dette gjør PU). En flyktning som ikke er registrert hos politiet og ikke har søkt om asyl, har svært begrensede rettigheter.

Søknad om AMOT

For å få AMOT må kommunen ta på seg ansvaret for flyktningen som bor privat. Det er læringssenteret i kommunen som har fått oppgaven med dette. Dersom du ikke allerede har søkt om AMOT hos UDI må du ta kontakt med læringssenteret for å søke. Du kan ta kontakt med Østre Toten Læringssenter: Flyktningtjeneste og voksenopplæring. Adresse: Sukkestadgutua 29, 2851 Lena. Kontaktperson: Ingebjørg Habbestad, tlf. 412 09 550, e-post: Ingebjorg.habbestad@ototen.no.

Tilskuddet kommunen får fra UDI skal i utgangspunktet ikke dekke utgifter til bolig, da flyktningene har tilbud om et bosted i akuttinnkvartering gjennom UDI. Hjelpere som har tatt på seg å hjelpe flyktninger privat har ingen rett til refusjon fra kommunen.

Kommunens ansvar for flyktningen ved AMOT

Kommunen påtar seg ansvar for at flyktninger i AMOT blir fulgt opp med tanke på helsetilbud, barnehageplass, skoleplass og stønad til livsopphold.