Østre Toten kommune

Fôr, gras og rundballer som har stått under vann

Uværet "Hans" førte til at både grasarealer og innhøstet fôr under vann. Dette kan medføre forurensning av fôr som kan være skadelig for dyra. Selv om mange på grunn av bådet tørke og flom nå har utfordringer med å skaffe nok fôr, er det viktig å følge de rådene som blir gitt om bruk av flomrammet fôr.

Det er dyreeiers ansvar at fôret er trygt. Flomvannet kan inneholde kloakk og sykdomsfremkallende bakterier, eller metall og andre skarpe gjenstander som det kan være farlig å få i fôret.

Mattilsynet har kommet med anbefalinger om hvordan du bør forholde deg ved innhøsting og beiting av flomrammede arealer, og bruk av rundballer som har stått under vann. Vi anbefaler alle med husdyr å sette seg godt inn i disse rådene.

Mer informasjon