Østre Toten kommune

Snarveier

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status pr. 7. juni 2022.

Fase 1 - området Vestvegen og Lund (se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Østre Toten kommune inngikk avtale med Telenor om støtte til utbygging. Utbyggingen av området er i ferd med å bli avsluttet, og de siste adressene vil få tilgang til høyhastighets bredbånd innen 30.06.2022. Til sammen omfattet denne fasen 287 adresser (husstander) som fikk tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber fra Telenor.

Av de 287 husstandene benyttet 71% seg av tilbudet og inngikk avtale med Telenor om å knytte seg til det fiberbaserte bredbåndsnettet.

Adresser i området som ikke benyttet seg av muligheten til å knytte seg til bredbåndsnettet, men som likevel ønsker å gjøre det, kan ta direkte kontakt med Telenor.

Ny utbygger

Østre Toten kommune har inngått avtale med HomeNet om utbygging av ytterligere 495 adresser. HomeNet starter salg/markedsføring fra uke 24/2022. Se mer informasjon om dette under fase 4 lenger ned på denne siden.

Fase 2 - områdene Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen nord (se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Tilsvarende som for området Vestvegen/Lund (se ovenfor) er det inngått avtale med Telenor om å støtte utbygging av ytterligere tre områder; Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen N. Til sammen omfatter disse områdene 394 adresser (husstander) som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber.

Utbyggingen (pløying/graving) er startet opp og i hht. gjeldende prosjektplan skal alle husstander som har inngått avtale med Telenor være tilknyttet det fiberbaserte bredbåndsnettet innen 20.12.2022.

Tilbudet er tidsbegrenset og retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter eller fritidsboliger i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med Telenor for tilbud.

Hittil har 68% av husstandene i Kolbulinna inngått avtale, 52% i Vestbygda og 62% i Mjøsvegen N.

Det er fortsatt åpent for å bestille tilknytning til fibernettet. Telenor har egen webportal https://telenor.no/bestillfiber. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Slik går du frem for å bestille fiber:

 1. Gå inn på lenken https://telenor.no/bestillfiber
 2. Søk opp din gateadresse
 3. Velg husnummer i nedtrekksmenyen
 4. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 5. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Fase 3 - områdene Totenvika, Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv. (se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Det ble i august 2021 inngått avtaler med Telenor og Eidsiva Bredbånd om utbygging av høyhastighets bredbånd via fiber til ytterligere 717 adresser slik:

 • Omr. Totenvika (257 adr.): Eidsiva Bredbånd
 • Omr. Øverskreien (186 adr.): Telenor
 • Omr. Kvikstad, Møllerhagen mv. (274 adr.): Telenor

Området Totenvika (Eidsiva Bredbånd)
Utbyggingen er startet opp og i hht. gjeldende prosjektplan skal alle husstander som har inngått avtale med Eidsiva Bredbånd være tilknyttet det fiberbaserte bredbåndsnettet innen 30.06.2022. Noen adresser (4 stk) er utsatt til etter tresking høsten 2022.

Eidsiva Bredbånd har etablert en egen nettside www.eidsiva.net/totenvika med nærmere informasjon om utbyggingen i Totenvika. Adresser i området som ikke har benyttet seg av tilbudet om å knytte seg til bredbåndsnettet, men som likevel ønsker å gjøre det, kan ta direkte kontakt med Eidsiva Bredbånd via nettsiden.

Området Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv. (Telenor)
Utbygging vil starte opp 01.08.2022 og i hht. gjeldende prosjektplan skal alle husstander som har inngått avtale med Telenor være tilknyttet det fiberbaserte bredbåndsnettet innen 28.04.2023.

Tilbudet er tidsbegrenset og retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter eller fritidsboliger i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med Telenor for tilbud.

Hittil har 73% av husstandene i omr. Kvikstad, Møllerhagen mv. inngått avtale og 53% i Øverskreien.

Det er fortsatt åpent for å bestille tilknytning til fibernettet
Telenor har egen webportal https://telenor.no/bestillfiber. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Slik går du frem for å bestille fiber:

 1. Gå inn på lenken https://telenor.no/bestillfiber
 2. Søk opp din gateadresse
 3. Velg husnummer i nedtrekksmenyen
 4. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 5. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Fase 4 – Ytterligere 5 områder (bl.a. Krabyskogvegen, Nordlivegen, Mjøsvegen S, Vømmølsvika/Narumsvegen, Nylinna mv.) (se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Etter en anbudskonkurranse er det i mai 2022 inngått avtale med HomeNet om å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd via fiber i følgende områder:

 • Mjøsvegen S: 81 adresser
 • Krabyskogvegen, Kloppvegen, Buruldgutua mv. : 78 adresser
 • Nordlivegen, Askjumgutua, Nordlihøgda mv.: 166 adresser
 • Tetenvegen, Nylinna, Hagensgutua mv.: 106 adresser
 • Vømmølsvika, Nøklebyvegen, Narum mv.: 64 adresser

Til sammen omfatter disse områdene 495 adresser (husstander) som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber. I tillegg vil HomeNet på kommersielt grunnlag tilby fiber til ytterligere adresser i enkelte tilstøtende områder.

Tilbudet er tidsbegrenset og retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter eller fritidsboliger i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, kan disse ta direkte kontakt med HomeNet for tilbud.

HomeNet har opprettet egen nettside https://www.homenet.no/ostretoten/. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille. Her ligger det også nærmere informasjon om HomeNet sitt tilbud.

Videre fremdrift
I løpet av de nærmeste ukene (fra uke 24/2022) vil alle som bor innenfor utbyggingsområdene få tilsendt brev fra HomeNet med informasjon. Deretter kommer det selgere fra HomeNet på døra som kan fortelle mer om tilbudet og produktene som kan tilbys.

Det er OneCo som skal bygge ut områdene og de vil etter hvert begynne å oppsøke grunneiere for å få tillatelser til å føre frem fiberen. Etter sommeren vil de begynne å legge fiber. Dette arbeidet er forventet å pågå i noen måneder. Ambisjonen er at de fleste som bestiller fiber skal få mulighet til å koble seg opp i løpet av 2022, men hvis vinteren kommer tidlig vil det fort bli våren 2023 før de siste kundene er koblet opp.

 

Her er en oversikt over støtte til utbygging av bredbånd i Østre Toten kommune 2018-2022: