Østre Toten kommune

Snarveier

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status pr. 12. april 2023.

Fase 1 - området Vestvegen og Lund

(se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Østre Toten kommune inngikk avtale med Telenor om støtte til utbygging. Utbyggingen av området er avsluttet og de siste adressene fikk tilgang til høyhastighets bredbånd 1. halvår 2022. Til sammen omfattet denne fasen 289 adresser (husstander) som fikk tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber fra Telenor.

Av de 289 husstandene benyttet 67% seg av tilbudet og inngikk avtale med Telenor om å knytte seg til det fiberbaserte bredbåndsnettet. 

Adresser i området som ikke benyttet seg av muligheten til å knytte seg til bredbåndsnettet i prosjektperioden, men som nå likevel ønsker å gjøre det, må ta direkte kontakt med Telenor.

Fase 2 - områdene Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen N

(se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Tilsvarende som for området Vestvegen/Lund (se ovenfor) er det inngått avtale med Telenor om å støtte utbygging av ytterligere tre områder; Kolbulinna, Vestbygda og Mjøsvegen N. Til sammen omfatter disse områdene 394 adresser (husstander) som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber.

Utbyggingen er startet opp og i hht. gjeldende prosjektplan skal alle husstander som har inngått avtale med Telenor være tilknyttet det fiberbaserte bredbåndsnettet slik;

 • Omr. Kolbulinna innen 21.12.2022
 • Omr. Vestbygda innen 30.01.2023
 • Omr. Mjøsvegen N innen 30.08.2023

Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på nettsiden https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/.

Tilbudet er tidsbegrenset og retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter eller fritidsboliger i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, må disse ta direkte kontakt med Telenor for tilbud.

Hittil har 64% av husstandene i Kolbulinna inngått avtale, 51% i Vestbygda og 63% i Mjøsvegen N.

Det er fortsatt åpent for å bestille tilknytning til fibernettet

Telenor har egen webportal https://telenor.no/bestillfiber. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Slik går du frem for å bestille fiber:

 1. Gå inn på lenken https://telenor.no/bestillfiber
 2. Søk opp din gateadresse
 3. Velg husnummer i nedtrekksmenyen
 4. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 5. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Fase 3 – områdene Totenvika, Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv.

(se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Det ble i august 2021 inngått avtaler med Telenor og Eidsiva Bredbånd om utbygging av høyhastighets bredbånd via fiber til ytterligere 717 adresser slik;

 • Omr. Totenvika (257 adr.)                            ; Eidsiva Bredbånd
 • Omr. Øverskreien (186 adr.)                         ; Telenor
 • Omr. Kvikstad, Møllerhagen mv. (274 adr.)  ; Telenor

Området Totenvika (Eidsiva Bredbånd):

Utbyggingen er avsluttet. Av 298 husstander benyttet 49% seg av tilbudet og inngikk avtale med Eidsiva Bredbånd om å knytte seg til det fiberbaserte bredbåndsnettet. 257 av husstandene ble utbygd med offentlig tilskudd, mens ca 40 husstander ble utbygd på kommersielt grunnlag. 

Adresser i området som ikke har benyttet seg av muligheten til å knytte seg til bredbåndsnettet i prosjektperioden, men som nå likevel ønsker å gjøre det, må ta direkte kontakt med Eidsiva Bredbånd.

Området Øverskreien og Kvikstad, Møllerhagen mv. (Telenor):

Utbyggingen er startet opp og i hht. gjeldende prosjektplan skal alle husstander som har inngått avtale med Telenor være tilknyttet det fiberbaserte bredbåndsnettet innen 30.09.2023. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/.

Tilbudet er tidsbegrenset og retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter eller fritidsboliger i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, må disse ta direkte kontakt med Telenor for tilbud.

Hittil har 73% av husstandene i omr. Kvikstad, Møllerhagen mv. inngått avtale og 54% i Øverskreien.

Det er fortsatt åpent for å bestille tilknytning til fibernettet: 

Telenor har egen webportal https://telenor.no/bestillfiber. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille. Her ligger det også nærmere informasjon om Telenor sitt tilbud.

Slik går du frem for å bestille fiber:

 1. Gå inn på lenken https://telenor.no/bestillfiber
 2. Søk opp din gateadresse
 3. Velg husnummer i nedtrekksmenyen
 4. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 5. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Fase 4 – Ytterligere fem områder (blant andre Krabyskogvegen, Nordlivegen, Mjøsvegen S, Vømmølsvika/Narumsvegen, Nylinna mv.)

(se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

I mai 2022 ble det inngått avtale med HomeNet (har nå skiftet navn til GlobalConnect) om å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd via fiber i følgende områder;

 • Mjøsvegen S                                                             ;      81 adresser
 • Krabyskogvegen, Kloppvegen, Buruldgutua mv.    ;      78 adresser
 • Nordlivegen, Askjumgutua, Nordlihøgda mv.         ;    166 adresser
 • Tetenvegen, Nylinna, Hagensgutua mv.                  ;    106 adresser
 • Vømmølsvika, Nøklebyvegen, Narumsvegen mv.  ;       64 adresser

Til sammen omfatter disse områdene 495 adresser (husstander) som nå får tilbud om høyhastighets bredbånd via fiber. I tillegg vil GlobalConnect på kommersielt grunnlag tilby fiber til ytterligere adresser i enkelte tilstøtende områder.

Tilbudet er tidsbegrenset og retter seg primært mot private husstander. Hvis det er næringsvirksomheter eller fritidsboliger i utbyggingsområdet som ønsker å knytte seg til fibernettet, må disse ta direkte kontakt med GlobalConnect for tilbud.

GlobalConnect har opprettet egen nettside https://www.globalconnect.no/privat/ostretoten. Her kan du søke opp egen adresse for å finne ut om adressen er omfattet av tilbudet samt bestille. Her ligger det også nærmere informasjon om GlobalConnect sitt tilbud.

Videre fremdrift

Utbyggingen er startet opp og i hht. gjeldende prosjektplan skal alle husstander som har inngått avtale med GlobalConnect være tilknyttet det fiberbaserte bredbåndsnettet innen 30.06.2023.

Fase 5 – Utbygging av ytterligere 87 adresser (husstander)

(se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

I april 2023 er det inngått avtaler med 3 utbyggere om utbygging av ytterligere 72 -87 adresser/husstander. Dette er adresser som er spredt rundt omkring i kommunen. Hvilke adresser dette er framgår av bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune.

Utbyggere er Telenor, Eidsiva Bredbånd og GlobalConnect (tidl. HomeNet).

Det forventes at utbygging av disse adressene vil starte opp våren/sommeren 2023.

Enkelte av disse adressene er kostnadskrevende adresser og vil kun bli bygd ut hvis det er interesse/blir inngått avtale om å knytte seg til fibernettet.

Fase 6 – Utbygging av ytterligere 214 adresser

(se bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune)

Østre Toten kommune har sendt søknad om økonomisk støtte til utbygging av resterende tilskuddsberettigede adresser som ikke har tilgang til bredbånd på min. hastighet 100mbit/s. Søknadsfristen var 11.04.2023 og tilbakemelding fra Innlandet fylkeskommune er forventet i løpet av 2. eller 3. kvartal 2023.

Hvilke adresser dette gjelder framgår av bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune. Zoom inn adressen i kartet, klikk på aktuelt polygon (merket med mørk rød farge) med prosjektnavn Søknad 2023.

Et bilde som inneholder bordAutomatisk generert beskrivelse